Vannposten

Fremtidens vann- og avløpssystem

November 12, 2023 Fred Ivar Season 1 Episode 1
Vannposten
Fremtidens vann- og avløpssystem
Show Notes

Enorme summer skal investeres i transportsystemene for vann og avløp de neste årene. Hvordan bør vi etablere og bygge vann- og avløpsanlegg for framtiden? Hvordan ser det framtidige vann- og avløpssystemet ut? Kan endringer i noen av dagens premisser gi oss et bedre og mer framtidsrettet system? Hvilken vei skal vi gå? Hva er det mest bærekraftige systemet, gitt et utgangspunkt i dagens eksisterende infrastruktur?