Vannposten

Norsk Vanns fagteff mars 2024

February 01, 2024 Norsk Vann podkast Season 1 Episode 4
Norsk Vanns fagteff mars 2024
Vannposten
More Info
Vannposten
Norsk Vanns fagteff mars 2024
Feb 01, 2024 Season 1 Episode 4
Norsk Vann podkast

Denne podkasten handler om det kommende fagtreffet arrangert av Norsk Vann. Kjetil Furuberg og hans kollega Arne Haarr gir en kort samtale om innholdet på fagtreffet og hva man kan forvente seg. De snakker om viktige faglige utfordringer, rammebetingelser og regelverk, samt muligheten for å danne nettverk i vannbransjen. De nevner også spesifikke temaer som avløpsdirektivet, vannforsyningens rolle i beredskapsarbeidet, ledningsnett og ledningsfornyelse, og digitalisering. Podkasten gir en god oversikt over hva som vil bli diskutert på fagtreffet og oppfordrer lytterne til å melde seg på for å få med seg viktig kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling.

Show Notes

Denne podkasten handler om det kommende fagtreffet arrangert av Norsk Vann. Kjetil Furuberg og hans kollega Arne Haarr gir en kort samtale om innholdet på fagtreffet og hva man kan forvente seg. De snakker om viktige faglige utfordringer, rammebetingelser og regelverk, samt muligheten for å danne nettverk i vannbransjen. De nevner også spesifikke temaer som avløpsdirektivet, vannforsyningens rolle i beredskapsarbeidet, ledningsnett og ledningsfornyelse, og digitalisering. Podkasten gir en god oversikt over hva som vil bli diskutert på fagtreffet og oppfordrer lytterne til å melde seg på for å få med seg viktig kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling.