Vannposten

Nye nasjonale mål for en sikrere og sunnere vannforsyning

June 12, 2024 Norsk Vann podkast Season 1 Episode 9
Nye nasjonale mål for en sikrere og sunnere vannforsyning
Vannposten
More Info
Vannposten
Nye nasjonale mål for en sikrere og sunnere vannforsyning
Jun 12, 2024 Season 1 Episode 9
Norsk Vann podkast

Bli med på en gjennomgang av de nye nasjonale målene for vann og helse i denne episoden av VANNposten. Thomas Langeland Jørgensen leder samtalen, og fokuset er på viktigheten av å oppdatere og forbedre vannforsyning og avløpssystemer over hele landet. Målene, som bygger på tidligere innsats og internasjonale protokoller, adresserer Norges vedlikeholdsetterslep og den økende nødvendigheten av sikker og pålitelig infrastruktur i møte med klimaendringer og sikkerhetsutfordringer. Gjennom en samtale med Stig Atle Vange, fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, avdekkes intensjonene bak de 25 nye målene og den tverrsektorielle planen. Lytt til denne episoden for å lære hvordan nasjonale og kommunale myndigheter sammen skal takle disse utfordringene og stimulere til bedre samarbeid og sterkere fagmiljøer innen vannforvaltning.

Show Notes

Bli med på en gjennomgang av de nye nasjonale målene for vann og helse i denne episoden av VANNposten. Thomas Langeland Jørgensen leder samtalen, og fokuset er på viktigheten av å oppdatere og forbedre vannforsyning og avløpssystemer over hele landet. Målene, som bygger på tidligere innsats og internasjonale protokoller, adresserer Norges vedlikeholdsetterslep og den økende nødvendigheten av sikker og pålitelig infrastruktur i møte med klimaendringer og sikkerhetsutfordringer. Gjennom en samtale med Stig Atle Vange, fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, avdekkes intensjonene bak de 25 nye målene og den tverrsektorielle planen. Lytt til denne episoden for å lære hvordan nasjonale og kommunale myndigheter sammen skal takle disse utfordringene og stimulere til bedre samarbeid og sterkere fagmiljøer innen vannforvaltning.